HRUŠOV /Hont/

ORIGINÁLNE DIELO

Z obrazu HRUŠOV nie sú dostupné žiadne originálne diela. Edície 1/3, 2/3 a 3/3 sú zaradené v súkromných zbierkach.

 FINE ART PRINT 

Exkluzívne vytlačený na archivačnom papieri ILFORD GALERIE Prestige FINE ART TEXTURED, 220g/m2, v muzeálnej kvalite so 100 ročnou garanciou trvácnosti farieb. Ručne podpísaný autormi a očíslovaný, jeho súčasťou je certifikát originality. Biele okraje okolo tlače umožňujú jednoduché rámovanie. V tejto limitovanej edícii Fine Art Printov garantujeme maximálne 100 kusov jedného umeleckého diela. Na výber zo 4 rozmerov, uvedené ceny platné iba pre prvých 40 reprodukcií.

EUR

O obraze/diele

Pestrosť a farebnosť hrušovského odevu je prenesená do obrazu cez rozmanitosť kvetinových vzorov, ktoré sú v početnej obľube používané u vyšívačiek už niekoľko desaťročí. Postavenie ženy a dievčaťa v dedinskom kolektíve symbolizovala úprava hlavy. Kým vydatú ženu označoval čepiec, slobodné dievča zase nepokrytá hlava, dlhé vlasy spletené do vrkoča. Najstarší nález party v obci Hrušov pochádza z porušeného kostrového pohrebiska, išlo o neskorý stredovek. Bol odkrytý pri kopaní základov rodinných domov v roku 1974 v miestnej časti ,,Nad bralom“, z ktorého obyvateľ dediny p. Kamas zachránil malé sklenené koráliky z vyšívanej čelenky,časti ľudového odevu. Prvý dochovaný fotografický záznam party sa datuje do roku 1900, mladucha má na sebe obradový odev, doplnený kónickou partou s vencom z rozmarínu. Podobne upravené dievčatá chodili v tom čase do kostola na veľké cirkevné sviatky, avšak bez rozmarínu. V medzivojnovom období hrušovský veniec postupne nahradil partu. Parta sa v súčasnom období vyskytuje na vystúpeniach dedinskej folklórnej skupiny za účelom scénického folklóru.