O nás

ZUZANA SÉNÁŠIOVÁ A ĽUBOMÍR SABO 

Medzinárodne ocenení fotografi Zuzana SénášiováĽubomír Sabo, ktorí tvoria pod značkou LSZ PHOTOGRAPHY, spájajú vo svojich dielach dva nezávislé pohľady do jedinečnej umeleckej harmónie. Základom každej ich fotografie je originálny nápad, ktorého výsledkom je nevšedné, pútavé spracovanie. Pre ich tvorbu je charakteristické zachytiť a zdôrazniť krásu a prirodzenosť slovenských žien. Spolupráca opačných pohlaví vnáša do fotografie náboj dynamiky, kreativity a ústi do dokonalej súhry. Dôkazom je prvenstvo v prestížnej súťaži ASIA TREND AWARDS 2014Číne v kategórii Asian Top Trend Photographer, desiatky editoriálov a tituliek v domácich a zahraničných magazínoch či fotenie súťaže krásy Miss Slovensko 2016.

Hĺbka myšlienky, ktorá nahlas dýcha vďaka umeleckému stvárneniu, je prítomná v ich najnovšom projekte Party v 21. storočí, ktorý za pomoci etnológov a ďalších umelcov vznikal takmer dva roky. Prináša novodobý pohľad mladej generácie na takmer zaniknuté kultúrne klenoty Slovenska. Štúdium historických prameňov, selekcia sviatočných párt a vencov, kompozícia fotografie a autentické ľudové ornamenty, ktoré sú súčasťou maľby na tvár a maľby na plátno, stelesňujú v projekte návrat k ľudovým tradíciám a zvykom, umeleckým podaním však cielene oslovujú súčasnú generáciu.

Ako sa zrodila myšlienka projektu?

Začínali sme s jasnou predstavou prepojiť ľudové dedičstvo s umeleckým spracovaním, ktoré osloví aj publikum mladšej generácie, zapojí odbornú verejnosť a svojou jedinečnosťou predstaví slovenské kultúrne dedičstvo doma i v zahraničí, prípadne rodákom zo Slovenska žijúcim vo svete.

V spolupráci s etnologičkou Katarínou Sabovou, ktorá sa výraznou mierou podieľala na kreovaní idey projektu, sme urobili výber tradičných párt a vencov z celého Slovenska, ponorili sme sa hlbšie do histórie ľudových odevov, pátrali sme po ornamentoch a symbolike ľudovej tradície, aby fotografie každým detailom odrážali myšlienku projektu. Vybrali sme tím mladých umelcov, odborníkov vo svojom odbore, ktorí profesionálnym prístupom prispeli k výslednej limitovanej kolekcii obrazov. Sami sme pri práci boli viac a viac fascinovaní pestrosťou a bohatstvom nášho kultúrneho dedičstva.

Naším cieľom bolo vytvoriť projekt, ktorý verne vystihne históriu, no dodá jej zároveň moderný nádych, upúta pozornosť mladých a podporí ich hrdosť na svoj pôvod. Dodržali sme zvyk, že party nosili len bezdetné, slobodné dievčatá, preto naše modelky stelesňujú tieto atribúty. Ornamenty na tvárach modeliek i maľba na plátne zodpovedajú ľudovým motívom dediny, regiónu, z ktorej parta pochádza. Štylizácia a kompozícia fotografie reflektuje dobové zábery. Modelky sa vžili do roly budúcich neviest a vážnosť sviatočnej chvíle vyjadrili výrazom pokory v tvári a náznakom úsmevu v očiach. Časti ľudových odevov na fotografiách tiež pochádzajú z dedín, z ktorých sú zaznamenané party.  Aj týmto je náš projekt výnimočný a sme hrdí, že sme mohli takýmto spôsobom preniknúť do slovenskej histórie a poukázať na čaro a pestrosť nášho folklóru.

KATARÍNA SABOVÁ

Etnologička, spoluautorka a konzultantka projektu, iniciovala myšlienku pozdvihnúť povedomie o takmer zabudnutých partách a vencoch a ukázať ich jedinečnú krásu a vzácnosť. Vyštudovala na FF UKF v Nitre, odbor etnológia a etnomuzikológia. Spolupracuje s ďalšími odborníkmi a širokou verejnosťou pri získavaní informácií, ktoré sú využité v projekte. Venuje sa výrobe a rekonštrukcii párt, pátra a prehlbuje svoje vedomosti o ďaľších partách a vencoch a jej úmyslom je zhmotniť získané informácie v publikácii.

Prečo som iniciovala myšlienku oživiť naše kultúrne dedičstvo?

Mojou hlavnou myšlienkou bolo poukázať na skutočný stav od 20. storočia až po súčasnosť. Aj pomocou tohto projektu sa zabudnuté, stratené fragmenty našej minulosti mohli spojiť s modernou predstavou umelcov, ktorí na tomto diele pracovali. Výsledok bude reprezentovať Slovensko nielen doma, ale aj vo svete a povzbudí ľudí pri pátraní po vlastnej minulosti. Som hrdá na to, že sme krajina, v ktorej „čo vŕšok prejdeš, to iný kroj hneď nájdeš“.

SARAH I. AVNI

Diela maliarky sú typické reliéfom, ktorý vytvára efekt impasto, vzácnymi kovmi, zlátiacimi technikami, miešanými pigmentmi, čo jej umožňuje väčšiu hru svetla a tieňov. Inšpiráciu nachádza skôr vo východnej filozofii a jej prístupe k námetu, než v západnom maliarstve.
V roku 2015 ju medzinárodný kultúrny portál theculturetrip.com zaradil medzi 10 slovenských umelcov, ktorých by ste mali poznať. Je tiež autorkou poštovej známky, ktorá bola v roku 2011 ocenená časopisom Stamp News ako celosvetovo najlepšia známka so športovou tematikou.

Vo svojej tvorbe spracúva námety slobody, svetla, kvetinové vzory a ornamenty ako námet ruže, ktorá je v rôznych kultúrach symbolom ženy. V súčasnosti inklinuje k abstrakcii. Umelkyňa vystavovala v galériách po celej Európe a jej diela sa nachádzajú v zbierkach zberateľov umenia z Ruska, Švajčiarska, Slovenska, Česka, Veľkej Británie, Číny či USA.

Špeciálne pre kolekciu Party v 21. storočí vymyslela nový maliarsky štýl inšpirovaný prácou textilného dizajnéra 19. storočia Williama Morrisa (Britské hnutie umenia a remesiel) a japonského postmoderného umeleckého smeru „superflat“. Sarah vytvára pozadie k fotografii pre celkovú atmosféru, hrá sa s tradičnými ornamentmi ako so symbolmi, prehovárajúcimi vlastným jazykom. Snaží sa vyjadriť príbeh ukrytý za určitým regiónom, ako aj myšlienky vyobrazeného dievčaťa.

IVANA MINTÁLOVÁ

Od roku 2019, kedy sa prvýkrát zhostila úlohy umelecky dotvoriť sériu obrazov, zachytávajúcich dievčatá v partách zahraničných Slovákov zo srbskej Vojvodiny, je nenahraditeľným členom tímu Party v 21. storočí.

Ivanin dekoratívny rukopis a talent je rozpoznateľný v prevedení slovenských symbolov v barokovom či renesančnom štýle – odlišnom od doterajších obrazov. V obrazoch, vytvorených jej jedinečnou technikou a maľbou ornamentov v úplne novom videní, tak dominujú najmä farby drahých kovov a reliéfna technika.

PATRIK RAGO 

Reprezentant mladej generácie etnológov, ktorý dýcha pre históriu, tradície a ľudový odev už odmalička. Je vášnivým zberateľom ľudových odevov, ktoré sám aj vytvára. Maľuje stuhy a ornamenty na kroje, vyrába výšivky a zaujíma sa o staré techniky. Svoje skúsenosti prenáša aj do malieb na tvár a špeciálne pre tento projekt zrekonštruoval partu z Veľkého Lomu.

Čím ho myšlienka projektu oslovila?

Myslím si, že ide o skvelý nápad, ako tradičnú kultúru priblížiť aj ľudom, ktorí k nej nemajú blízko a oboznámiť ich s ňou aj takouto netradičnou cestou. Sám som sa pri tom veľa nového naučil a inšpiroval, preto bola pre mňa práca na tomto projekte potešením a obrovskou motiváciou.

ANDREA ĽUBOCKÁ 

Vyhľadávaná umelecká maskérka participuje na projekte jedinečnou maľbou na tvár. Vďaka svojmu modernému umeleckému videniu interpretuje tradície a folklór unikátnym spôsobom a atraktívnou formou ich približuje mladej generácii.

Aký bol jej umelecký prínos do projektu? 

Autori projektu tentoraz prišli s možnosťou niečoho úplne nového, kde som mohla naplno prejaviť svoju kreativitu. Každá maľba na tvár bola individuálna a vyžadovala si osobitý prístup, čo bolo nesmierne motivujúce. Kombináciou ľudových prvkov a ornamentov tak vznikli originálne maľby na tvár, ktoré poukazujú na bohatosť a pestrosť našich regiónov a dedín.

O projekte

Limitovaná kolekcia obrazov takmer zaniknutých slovenských párt je veľkolepým spoločným projektom fotografov Ľubomíra Saba a Zuzany Sénašiovej a etnologičky Kataríny Sabovej, ktorí si prizvali do tímu spoluatorov obrazov dve umelecké maliarky Sarah Avni a Ivanu Mintálovú a facepainterov Andreu Ľubockú a Patrika Raga.  Zámerom tohto projektu je pomocou moderného umenia reprezentovať a spájať kultúru, tradičné hodnoty a históriu Slovákov a atraktívnym spracovaním ich priblížiť aj súčasnej generácii. Výsledkom sú originálne obrazy, ktoré unikátnym spôsobom spájajú fotografiu, facepainting a umeleckú maľbu.

Doposiaľ autori vytvorili 51 originálnych obrazov a zároveň „vzkriesili“ a zdokumentovali 45 párt zo všetkých regiónov Slovenska, ako aj 6 párt zahraničných Slovákov zo srbskej Vojvodiny . V priebehu 3 rokov navštívilo už viac ako 600,000 ľudí 40 výstav a prezentácií po celom svete: Brusel, Berlín, Bratislava, Viedeň, Moskva, Šanghaj, Praha, Pyeongchang, Ottawa, New York, Washington D.C., Istanbul, Košice či Brno. Vďaka tomuto úspechu sa pripravuje ďaľších 15 výstav doma aj v zahraničí. 

Jedinečnosť projektu rovnako podčiarkuje módna prehliadka historických párt a krojov, v ktorej modelky „doslova“ vystupujú z obrazov, ako aj originálne skomponovaná hudba, ktorá kombinuje pôvodnú ľudovú hudbu s prvkami aktuálnych moderných žánrov. Od roku 2018 projekt Party v 21. storočí reprezentuje slovenské umenie a kultúru pod oficiálnou značkou Slovenska GOOD IDEA SLOVAKIA.

,,Parta – je ozdobná čelenka, symbol dospelého slobodného dievčaťa. Nosili ju najmä nevesty pri vydaji a bola súčasťou sviatočnej a obradovej úpravy vlasov. Keďže bola najdôležitejším a najkrajším prvkom svadobného kroja, vždy bola bohato zdobená a v každom regióne Slovenska odlišná tvarom, veľkosťou, použitými materiálmi, stužkami a doplnkami. Základ party tvoril pás lepenky stočený do kruhu, ktorý bol obšitý textilom, najčastejšie zamatom, ten bol doplnený našitými korálkami, bortňami (ozdobné stužky) či kovovými čipkami. Súčasťou party boli viaceré stuhy rôznych dĺžok, ktoré viseli okolo tváre alebo dolu chrbtom. Koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia svadobnú partu postupne nahradil veniec mladuchy z umelých kvetov a so závojom. Party na Slovensku majú rozličné lokálne pomenovania, napríklad vinec, odkonka, pantlík, vjenec, stuški a pod“ (Socháň, 1931, s. 65-79).

Parta, kedysi tradičná súčasť ľudového odevu mladých bezdetných dievčat v 17. a 20. storočí, sa stáva ústredným prvkom jedinečného umeleckého projektu, ktorého cieľom je znovuzrodiť slovenské skvosty pomaly upadajúce do zabudnutia. Projekt prechádza početným umeleckým spektrom, mapuje pestrosť a rozmanitosť takmer zaniknutých tradičných párt a vencov z regiónov Slovenska. Stáva sa prínosom pre zachovanie kultúrneho dedičstva a symbolicky odhaľuje ľudové tradície súčasnému divákovi.

Umelecké duo LSZ PHOTOGRAPHY v súlade s tradíciami a zvykmi predkov nafotilo len mladé, slobodné a bezdetné dievčatá. Prostriedkom moderného vyjadrenia je umelecky podaná maľba na tvár vychádzajúca z tradičných ornamentov ľudového odevu, ku ktorému parta patrila. Na fotografiách sa objavujú krásne Slovenky z filmového prostredia, speváčky, moderátorky, športovkyne, podnikateľky. Odkaz dobovej fotografie sa prelína so súčasným stvárnením umeleckej fotografie vo výraze modeliek, ktoré sa vžili do pocitov vtedajších neviest. Na obrazoch tak nájdete pokoru a vážnosť chvíle doplnenú moderným videním fotografov. Partu v limitovanej edícii obrazov oblieka aj maliarka projektu Sarah I. Avni či etnologička Katarína Sabová, ktoré sa s myšlienkou projektu naplno stotožnili a ich výber sa tak stal prirodzenou voľbou.

Prameňom pri príprave kompozície boli dobové zdroje, ktoré popisovali vážnosť výnimočnej chvíle. Fotografie dýchajú symbolikou a úctou k pôvodným tradíciám, zároveň prinášajú celé spektrum emócií a umeleckého spracovania, ktorý hľadí na históriu optikou moderného sveta, blízkou aj súčasnej mladej generácii.

Umelecky nafotené fotografie sú dotvorené ručne maľovanými ornamentmi na tvár a vytlačené na plátno, ktorému finálnu podobu vdýchli maliarky Sarah I. Avni a Ivana Mintálová. Akrylovými maľbami umelkyne dotvorili fotografiám pozadie, ktoré vychádza z podkladov získaných etnologickým výskumov – ľudových prvkov jednotlivých dedín a regiónov zaznamenaných párt. Výsledkom sú pútavé obrazy, reprezentujúce hojnosť a rôznorodý ráz slovenského ľudu. Dôraz na každý detail fotografie a ideové vrstvenie projektu dokazujú, že Party v 21. storočí predstavujú projekt silného umeleckého a historického odkazu.

Počas štvorročnej intenzívnej práce sa do projektu zapojilo vyše 500 ľudí, medzi nimi aj tím etnológov, ktorí dohliadali na exaktnosť použitia sviatočných párt a vencov. Vďaka svojim odborným znalostiam prispeli k rekonštrukcii štyroch nedostupných párt, ktoré z etnologického hľadiska predstavujú najväčší prínos pre slovenské kultúrne dedičstvo.

Každý obraz z limitovanej edície má certifikát originality (COA) a bude vyrobený iba v troch rozmeroch: 60×90  cm, 80×120 cm120×180 cm. Z každého obrazu je tiež dostupný číslovaný a autormi podpísaný Fine Art Print v limitovanom množstve 100 kusov. Vybrať si je možné zo 4 rozmerov: 30×40 cm (A3),  40×60 cm (A2),  60×90 cm (A1), 80×120 cm (A0).

5 vybraných obrazov dostupných aj ako PLAGÁT v 2 rozmeroch

Kontakt

Pokiaľ máte záujem o viac informácií ohľadom projektu, obrazov alebo spolupráce s nami, neváhajte nás kontaktovať na info@party21art.com

Napíšte nám

Ľubomír Sabo +421 905 260 564

Zuzana Sénášiová +421 903 926 330

www.lsz.sk

Sarah I. Avni

+421 904 484 842

www.sarahavni.com

Katarína Sabová

+421 917 101 795