HRONSKÉ KĽAČANY /Tekov/

ORIGINÁLNE DIELO

Z obrazu HRONSKÉ KĽAČANY sú dostupné 2 originálne diela – edícia 2/3 o rozmere 120x180cm a edícia 3/3 o rozmere 60x90cm. Edícia 1/3 je zaradená v súkromnej zbierke. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať pre bližšie informácie.

 FINE ART PRINT 

Exkluzívne vytlačený na archivačnom papieri ILFORD GALERIE Prestige FINE ART TEXTURED, 220g/m2, v muzeálnej kvalite so 100 ročnou garanciou trvácnosti farieb. Ručne podpísaný autormi a očíslovaný, jeho súčasťou je certifikát originality. Biele okraje okolo tlače umožňujú jednoduché rámovanie. V tejto limitovanej edícii Fine Art Printov garantujeme maximálne 100 kusov jedného umeleckého diela. Na výber zo 4 rozmerov, uvedené ceny platné iba pre prvých 40 reprodukcií.

350 1000 

Zrušiť výber

O obraze/diele

Najvýraznejším znakom odevu mladuchy v Hronských Kľačanoch bola parta. Vrch party sa nazýval „chochol“, pod ním boli široké a úzke naskladané farebné stužky prechádzajúce do zadnej časti kde boli spustené dole – do polovice dĺžky sukne a pod nimi „veniec“, ktorý sa vzadu viazal. Tento veniec dostalo dievča po dovŕšení 12-teho roku života, keď išla stáť do kostola medzi dievky. Parta mala drôtenú konštrukciu a boli na nej perly, koráliky, zrkadielka, blingáče, umelé biele ružičky, zelené zamatové lístočky, voskové kvietky a stužky. Zaujímavosťou party bolo aj to, že pokrývala celú hlavu a na temene bola vyvýšená. Tento typ zachovanej party sa začal meniť do podoby ako ju poznáme z 30. rokov minulého storočia, čo súviselo s prirodzeným vývojom ľudového odevu, kedy sa pôvodne jednoduchý tmavý odev začal meniť na oveľa farebnejší a zložitejší. V súčasnosti sa v dedina nachádza len tento jeden originálny kus. Bohato vyšívaný tmavý brokátový živôtik, posiaty kvetmi, sklenenými perličkami a špirálami sa stal námetom pre umelcom. Drobné dvojité špirály ako kompletná S línia, ktoré boli jeho súčasťou symbolizovali znak dokonalosti, dňa medzi východom a západom Slnka.