CD

Party v 21. storočí

Výber 14 najkrajších slovenských ľudových piesní s ľúbostnou a svadobnou tematikou, prearanžovaných do moderných hudobných žánrov.

Spev: Katarína Ivanková, Veronika Strapková, Mária Lechmanová // Aranžmány: Matúš Ferko

ORIGINÁLNE CD VYPREDANÉ !!!

Ukážky piesní: https://hearnow.com/settings/q4alb01476995#nt_musiclinks

STIAHNI SI SVOJU DIGITÁLNU KÓPIU

Cena: 15€  10€

10 EUR