THE BELT AND ROAD, THE GREAT WALL, INT FOLK CULTURE AND ARTS FESTIVAL, LANGFANG, 09/2021

Vďaka veľvyslanectvu SR v Číne a veľvyslancovi p. Dušanovi Bellovi naše obrazy opäť reprezentovali slovenské umenie a kultúru aj na celosvetovom festivale v Langfangu!

„The Belt and Road, the Great Wall, International Folk Culture and Arts Festival“, ktorý sa koná v termíne od 15.9.2021 do 15.11.2021 v meste Langfang, má za cieľ šíriť a zachovávať hodnotu a duchovné bohatstvo svetového kultúrneho dedičstva. Ľudovú kultúru, umelecké skupiny a „dedičov tradičných ľudových zručností“ berie ako hlavné teleso výmenných aktivít, využíva úlohy medzinárodnej ľudovej kultúry a umenia ako komunikáciu pri prekračovaní hraníc. Organizačný výbor je presvedčený, že festival sa stane medzinárodnou platformou pre výmenu ľudovej kultúry a umenia, ktorá bude slúžiť otvorenej spolupráci, vzájomnému oceneniu a spoločnej prosperite. 

Viac na oficiálnej webstránke festivalu a tu si môžete pozrieť celý festival vďaka virtuálnej prehliadke:

http://www.tbar-gw.com/en/cloud/37