STÁLE ZASTÚPENIE SR PRI EÚ V BRUSELI, 11-12/2016

Jedným z kultúrnych sprievodných podujatí slovenského predsedníctva v Rade EÚ v Bruseli bola výstava unikátnych obrazov. Dielam, ktoré priniesli svojim spracovaním výnimočný pohľad na slovenskú kultúru sa dostalo tej cti symbolicky uzatvoriť jedinečný rok pre Slovenskú republiku. Počas výstavy sa v budove Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii konali rôzne recepcie a bankety, ktorých sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií zo všetkých 28 členských štátov EÚ. Výstava bola prístupná aj verejnosti a vernisáž sa konala za účasti autorov.