VÝSTAVA PARTYBENKA, ZOYA GALLERY&MUSEUM, MODRA, 04-06/2021

VÝSTAVA PARTY BENKA PREDĹŽENÁ DO 13. JÚNA 2021 

 Výstava PARTY BENKA v ZOYA Museum Modra predstavuje spojenie dvoch prúdov umeleckého stvárnenia ľudových motívov. Jedným z dvojice autorov je Martin Benka, protagonista slovenskej výtvarnej moderny prvej polovice 20. storočia a jeho diela s oslavou slovenského národa. Druhým autorom je tím úspešného projektu Party v 21. storočí – fotografi tvoriaci pod značkou LSZ Photography, Zuzana Senášiová a Ľubomír Sabo, podporení skupinou výtvarníkov – Sarah I. Avni a Ivanou Mintálovou a etnológov na čele s Katarínou Sabovou, ktorý prináša úplne nový pohľad mladej generácie na stvárnenie slovenských ľudových motívov v prvej polovici 21. storočia.

Hlavnou témou vystavovaných obrazov sú naše klenoty, jedinečné historické artefakty – PARTY z rozličných regiónov Slovenska, ktoré boli súčasťou ľudového odevu mladých dievčat, v devätnástom a dvadsiatom storočí. Umelecky nafotené portréty dievčat a žien s partami na hlavách a s ručne maľovanými ornamentami na tvári sú prenesené na plátno a doplnené o maľované, dekomponované ornamenty v pozadí každého portrétu. Maľby na pozadí vychádzajú z etnologických výskumov toho regiónu, z ktorého pochádza parta na konkrétnom diele. Výsledkom sú obrazy s historickým nádychom, ale v úplne novom modernom prevedení. Pestrosť a bohatosť folklóru slovenských regiónov je jedinečne zaznamenaná v štylizovaných dielach a rôznorodosť kompozície zaujme nejedného diváka.

Jasne čitateľný podtext obrazov a návrat k ľudovým tradíciám je niečo, čo v prvej polovici 20. storočia stelesňovala maľba Martina Benku. Hľadanie národného slohu a Benkova tradičná interpretácia národa sa v jeho obrazoch zapísala do pamäti všetkých milovníkov slovenského tradicionalizmu. Jeho heroickomonumentalizačná štylizácia života a mýtov rodnej zeme poukazovala na slovenskosť a je nevysvetliteľne blízka a zrozumiteľná každému Slovákovi. V súčasných dielach domácich umelcov je slovenskosť v obrazoch ťažko poznateľná, žijeme v multikultúrnom svete a vyrovnávame sa so všetkými vplyvmi na naše umenie a tak je príjemné pozrieť sa na vystavené obrazy, ktoré sú jasne slovenské, a naviac v nich nájdeme úctu k pôvodným tradíciám. Prinášajú celé spektrum emócií a umeleckého spracovania  a dívajú sa na históriu optikou súčasnej mladej generácie.

Viac info na: https://www.zoyamuseum.sk