GALÉRIA REGIONART PRI RKS V PRIEVIDZI, 10–11/2018

Posledná slovenská výstava v roku 2018 sa konala v Regionart pri RKC v Prievidzi. Kolekciu obrazov a Fine Art Printov Party v 21. storočí ste mali možnosť vidieť od 04. októbra do 02. novembra 2018.

Web: http://www.rkcpd.sk/galeria-regionart-pri-rkc/plan-vystav.html?page_id=308

Press: https://www.teraz.sk/regiony/vystava-v-prievidzi-party/353047-clanok.html