BEIJING, CHINA 01/2022

Dňa 21. januára 2022 sa v priestoroch rezidencie veľvyslanca SR v Pekingu uskutočnilo otvorenie výstavy Party v 21. storočí spojené s prezentáciou slovenských športovcov pred nadchádzajúcimi ZOH v Pekingu.

Na akcii sa zúčastnilo viac než 70 hostí z rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života v Pekingu. Akcia bola zameraná predovšetkým na čínske médiá, a preto sa na otvorení zúčastnili predovšetkým kultúrni a športoví novinári z médií, ako aj predstavitelia kultúrnej obce. V úvodnom príhovore veľvyslanec Dušan Bella predstavil slovenský folklór a kultúru prezentovanú prostredníctvom umeleckého projektu Party v 21.storočí, pričom priblížil  bohatú históriu párt, ich symboliku a dôležitosť v neverbálnej komunikácii v regiónoch a spoločenstvách po celom Slovensku. Veľvyslanec Dušan Bella zároveň predstavil históriu zimných športov na Slovensku ako aj slovenských športovcov, ktorí budú reprezentovať SR na ZOH v Pekingu.