KASÁRNE/KULTURPARK V KOŠICIACH, 04/2018

Výstavný umelecký projekt Party v 21. storočí bol sprístupnený verejnosti v budove Kasárni/Kulturpark – Bravo od 04. do 29. apríla 2018.

Súčasťou výstavy boli aj autorské dni v termínoch 05. – 08. apríla a 26. – 29. apríla 2018 v otváracích časoch od 11:00 – 18:00 hod. Na stretnutiach s návštevníkmi autori porozprávali o vzniku projektu, o partách, o umení a taktiež predstavili košickému publiku sprievodnú hudbu k výstave – CD Party v 21.storočí.

Rozhovor v Rádiu Regina Východ: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/902043

Web: http://www.k13.sk/udalosti/party-v-21-storoci-vystava/