3.KURZ – ZÁKLADY MAĽOVANIA ĽUDOVÝCH STÚH, 03/2023

Lektorkou kurzu, ktorý sa konal tretiu marcovú stredu v OC Central Bratislava, bola Kika Rožňovcová z Vajnor a jej úlohou bolo naučiť účastníkov kurzu základy maľovania ľudového ornamentu zo Sekúl na stuhy. Veľmi nás potešilo, že medzi záujemcami o kurz bol aj zástupca mužského pohlavia, kedže v minulosti sa predovšetkým mnísi z kláštorov venovali výrobe komponentov na party. Stuhy boli súčasťou tradičných párt a vencov a boli tiež jednou z dominantných častí výzdoby v odeve mladuchy a družičiek. Súčasťou party alebo venca boli viaceré stuhy rôznych dĺžok, farieb či materiálov, ktoré viseli okolo tváre alebo dolu chrbtom. Na výzdobu sa používali rôzne typy stúh ako napríklad tkané, vyšívané alebo maľované.