Autori

LSZ PHOTOGRAPHY

zuzka2Medzinárodne ocenení fotografi Zuzana SénášiováĽubomír Sabo, ktorí tvoria pod značkou LSZ Photography, spájajú vo svojich dielach dva nezávislé pohľady do jedinečnej umeleckej harmónie. Základom každej ich fotografie je originálny nápad, ktorého výsledkom je nevšedné, pútavé spracovanie. Pre ich tvorbu je charakteristické zachytiť a zdôrazniť krásu a prirodzenosť slovenských žien. Spolupráca opačných pohlaví vnáša do fotografie náboj dynamiky, kreativity a ústi do dokonalej súhry. Dôkazom je prvenstvo v prestížnej súťaži ASIA TREND AWARDS 2014Číne v kategórii Asian Top Trend Photographer, desiatky editoriálov a tituliek v domácich a zahraničných magazínoch či fotenie súťaže krásy Miss Slovensko 2016.

Hĺbka myšlienky, ktorá nahlas dýcha vďaka umeleckému stvárneniu, je prítomná v ich najnovšom projekte Party v 21. storočí, ktorý za pomoci etnológov a ďalších umelcov vznikal takmer dva roky. Prináša novodobý pohľad mladej generácie na takmer zaniknuté kultúrne klenoty Slovenska. Štúdium historických prameňov, selekcia sviatočných párt a vencov, kompozícia fotografie a autentické ľudové ornamenty, ktoré sú súčasťou maľby na tvár a maľby na plátno, stelesňujú v projekte návrat k ľudovým tradíciám a zvykom, umeleckým podaním však cielene oslovujú súčasnú generáciu.

Ako sa zrodila myšlienka projektu?

Začínali sme s jasnou predstavou prepojiť ľudové dedičstvo s umeleckým spracovaním, ktoré osloví aj publikum mladšej generácie, zapojí odbornú verejnosť a svojou jedinečnosťou predstaví slovenské kultúrne dedičstvo doma i v zahraničí, prípadne rodákom zo Slovenska žijúcim vo svete. lubos

V spolupráci s etnologičkou Katarínou Chabrečekovou, ktorá sa výraznou mierou podieľala na kreovaní idey projektu, sme urobili výber tradičných párt a vencov z celého Slovenska, ponorili sme sa hlbšie do histórie ľudových odevov, pátrali sme po ornamentoch a symbolike ľudovej tradície, aby fotografie každým detailom odrážali myšlienku projektu. Vybrali sme tím mladých umelcov, odborníkov vo svojom odbore, ktorí profesionálnym prístupom prispeli k výslednej limitovanej kolekcii obrazov. Sami sme pri práci boli viac a viac fascinovaní pestrosťou a bohatstvom nášho kultúrneho dedičstva.

Naším cieľom bolo vytvoriť projekt, ktorý verne vystihne históriu, no dodá jej zároveň moderný nádych, upúta pozornosť mladých a podporí ich hrdosť na svoj pôvod. Dodržali sme zvyk, že party nosili len bezdetné, slobodné dievčatá, preto naše modelky stelesňujú tieto atribúty. Ornamenty na tvárach modeliek i maľba na plátne zodpovedajú ľudovým motívom dediny, regiónu, z ktorej parta pochádza. Štylizácia a kompozícia fotografie reflektuje dobové zábery. Modelky sa vžili do roly budúcich neviest a vážnosť sviatočnej chvíle vyjadrili výrazom pokory v tvári a náznakom úsmevu v očiach. Časti ľudových odevov na fotografiách tiež pochádzajú z dedín, z ktorých sú zaznamenané party.  Aj týmto je náš projekt výnimočný a sme hrdí, že sme mohli takýmto spôsobom preniknúť do slovenskej histórie a poukázať na čaro a pestrosť nášho folklóru.

SARAH I. AVNI

Diela maliarky sú typické reliéfom, ktorý vytvára efekt impasto, vzácnymi kovmi, zlátiacimi technikami, miešanými pigmentmi, čo jej umožňuje väčšiu hru svetla a tieňov. Inšpiráciu nachádza skôr vo východnej filozofii a jej prístupe k námetu, než v západnom maliarstve.sarah V roku 2015 ju medzinárodný kultúrny portál theculturetrip.com zaradil medzi 10 slovenských umelcov, ktorých by ste mali poznať. Je tiež autorkou poštovej známky, ktorá bola v roku 2011 ocenená časopisom Stamp News ako celosvetovo najlepšia známka so športovou tematikou.

Vo svojej tvorbe spracúva námety slobody, svetla, kvetinové vzory a ornamenty ako námet ruže, ktorá je v rôznych kultúrach symbolom ženy. V súčasnosti inklinuje k abstrakcii. Umelkyňa vystavovala v galériách po celej Európe a jej diela sa nachádzajú v zbierkach zberateľov umenia z Ruska, Švajčiarska, Slovenska, Česka, Veľkej Británie, Číny či USA.

„Limitovaná edícia vznikla v spolupráci s umelcami z rozličných oblastí, čím dostali obrazy úplne nový rozmer. Ja som pri tvorbe vychádzala z tradícií a vzorov konkrétnych slovenských regiónov. Rešpektujúc ich pôvod a symboliku som sa zároveň snažila priblížiť ich dnešnému človeku a vytvoriť tak nadčasové vzory. Pri samotnej realizácii som sa inšpirovala prácou Williama Morrisa, svetoznámeho anglického výtvarníka, autora vzorov a návrhára textílií 19. storočia, ktoré sa používajú dodnes.“

KATARÍNA CHABREČEKOVÁ

Etnologička, konzultantka projektu, ktorá iniciovala myšlienku pozdvihnúť povedomie o takmer zabudnutých partách a vencoch a ukázať ich jedinečnú krásu a vzácnosť. Spolupracovala s ďalšími odborníkmi a širokou verejnosťou pri získavaní informácií, ktoré sú využité v projekatekte. Naďalej pátra a prehlbuje svoje vedomosti o tradičných partách a vencoch a jej úmyslom je zhmotniť ich v publikácii.

Prečo som iniciovala myšlienku oživiť naše kultúrne dedičstvo?

Mojou hlavnou myšlienkou bolo poukázať na skutočný stav od 20. storočia až po súčasnosť. Aj pomocou tohto projektu sa zabudnuté, stratené fragmenty našej minulosti mohli spojiť s modernou predstavou umelcov, ktorí na tomto diele pracovali. Výsledok bude reprezentovať Slovensko nielen doma, ale aj vo svete a povzbudí ľudí pri pátraní po vlastnej minulosti. Som hrdá na to, že sme krajina, v ktorej „čo vŕšok prejdeš, to iný kroj hneď nájdeš“.

ANDREA ĽUBOCKÁ 

Vyhľadávaná umelecká maskérka participuje na projekte jedinečnou maľbou na tvár. Vďaka svojmu modernému umeleckému videniu interpretuje tradície a folklór unikátnym spôsobom a atraktívnou formou ich približuje mladej generácii. ada

Aký bol jej umelecký prínos do projektu? 

Autori projektu tentoraz prišli s možnosťou niečoho úplne nového, kde som mohla naplno prejaviť svoju kreativitu. Každá maľba na tvár bola individuálna a vyžadovala si osobitý prístup, čo bolo nesmierne motivujúce. Kombináciou ľudových prvkov a ornamentov tak vznikli originálne maľby na tvár, ktoré poukazujú na bohatosť a pestrosť našich regiónov a dedín.

PATRIK RAGO 

Reprezentant mladej generácie etnológov, ktorý dýcha pre históriu, tradície a ľudový odev už odmalička. Je vášnivým zberateľom ľudových odevov, ktoré sám aj vytvára. Maľuje stuhy a ornamenty na kroje, vyrába výšivky a zaujíma sa o staré techniky. Svoje skúsenosti prenáša aj do malieb na tvár a špeciálne pre tento projekt zrekonštruoval partu z Veľkého Lomu. pato2

Čím ho myšlienka projektu oslovila?

Myslím si, že ide o skvelý nápad, ako tradičnú kultúru priblížiť aj ľudom, ktorí k nej nemajú blízko a oboznámiť ich s ňou aj takouto netradičnou cestou. Sám som sa pri tom veľa nového naučil a inšpiroval, preto bola pre mňa práca na tomto projekte potešením a obrovskou motiváciou.

 

Menu

Jazyk